Exposities

Aan de wanden en in de vitrines van het kennis-en informatiecentrum zijn een tweetal exposities te bezichtigen. Deze exposities worden het gehele jaar door, om de twee maanden gewisseld.


Men kan dan denken voor aan de wanden aan bijvoorbeeld olieschilderijen, pentekeningen, foto’s, al dan niet in serie-verband, en andere diverse creatieve werken. Dat kan gaan om landschappen, stillevens dieren, portretten etc.

 

In de vitrines proberen wij iedere keer iets geheel anders te exposeren. Immers, iedere expositie wekt een andere interesse. Hierbij wordt wel getracht een expositie te vinden die bij het geheel past. De exposant wordt de gelegenheid gegeven om tevens zijn of haar werk of verzameling te verkopen. Men draagt in dat geval wel provisie af, dat dan weer ten goede komt aan het bezoekerscentrum.

 

Uiteraard snijdt het mes op deze manier aan twee kanten: De exposant krijgt de gelegenheid om naar buiten te treden. Van onze kant staat daar tegenover dat wij de PR-zaken voor onze rekening nemen. Wat inhoudt dat de kranten, uit-bijlagen en omroepen steeds op de hoogte worden gehouden van de nieuwste exposities. 


Lopende exposities

MEI
01
'Lugtigheden'van Gerry van der Lugt
In het bezoekerscentrum een veel vrijere en creatievere vorm van quilten te bewonderen. Naast textiel gebruikt Gerry ook papier, voile, tule en eigenlijk alles wat genaaid kan worden. Ze houdt er van om oude materialen nieuw leven in te blazen.
Over het werk van GERRY VAN DER LUGT-PHAFF uit Dokkum
 
 
Ruim 35 jaar geleden is ze begonnen met quilten. 
Een quilt is van oorsprong een siersprei, 
gemaakt van allemaal kleine lapjes die aan elkaar gezet worden volgens min of meer vaststaande patronen. 
Gerry volgde veel cursussen en workshops, 
voornamelijk bij de Bond van Plattelandsvrouwen (tegenwoordig Vrouwen van Nu) en het Quiltersgilde. 
Een traditionele quilt bestaat 3 lagen, die met elkaar verbonden worden door kleine rijgsteekjes met de hand door alle lagen heen (dit wordt ook wel doorpitten genoemd). 
Tegenwoordig worden veel quilts machinaal doorgepit, wat nog niet zo makkelijk is als het lijkt. 
Quilts worden ook vaak voor de sier aan de muur gehangen.
Nadat zowat haar hele familie was voorzien van een quilt voor op hun bed, begon ze uit te zien naar andere textiele werkvormen. 
Ze werd lid van een “Duikvluchtgroep” (in Groningen) en leerde daar vrijer met materiaal om te gaan en haar eigen duikvlucht te maken, 
d.w.z. haar eigen ideeën in stof (of ander materiaal) om te zetten.
Ook is ze lid van de groep “Kleurrijk” (in Oppenhuizen), op deze groep leren ze van elkaar allerlei nieuwe technieken. 
Zodoende blijft er steeds inspiratie om tot nieuwe werkstukken te komen.
 
Nog steeds bestaan haar meeste werkstukken uit 3 lagen, die bijna altijd met de naaimachine doorgepit en versierd worden. 
Naast textiel gebruikt ze ook wel papier, voile, tule en eigenlijk alles wat genaaid kan worden. 
Vaak zult u op haar werk ergens een groter of kleiner fietsje zien, ze heb geen auto en al zo’n twintig jaar maakt ze met haar man fietsvakanties.
Het fietsje hoort dus echt bij hen.
Ze houd er erg van om oude materialen weer nieuw leven in te blazen, zo ontstaan de diverse collages. 
Gerry's lijsten haalt ze meestal in kringloopwinkels, want wat nog bruikbaar is gunt ze een tweede leven. 
Haar werk is o.a. tentoongesteld tijdens het grote  quiltfestival in Noordoost Groningen (kerk Stitswerd, kerk Rottum), 
tijdens Kerkepad in Blija en in zorgcentrum de Waadwente in Dokkum.