Exposities

Aan de wanden en in de vitrines van het bezoekerscentrum zijn een tweetal exposities te bezichtigen. Deze exposities worden het gehele jaar door, om de twee maanden gewisseld.


Men kan dan denken voor aan de wanden aan bijvoorbeeld olieschilderijen, pentekeningen, foto’s, al dan niet in serie-verband, en andere diverse creatieve werken. Dat kan gaan om landschappen, stillevens dieren, portretten etc.

 

In de vitrines proberen wij iedere keer iets geheel anders te exposeren. Immers, iedere expositie wekt een andere interesse. Hierbij wordt wel getracht een expositie te vinden die bij het geheel past. De exposant wordt de gelegenheid gegeven om tevens zijn of haar werk of verzameling te verkopen. Men draagt in dat geval wel provisie af, dat dan weer ten goede komt aan het bezoekerscentrum.

 

Uiteraard snijdt het mes op deze manier aan twee kanten: De exposant krijgt de gelegenheid om naar buiten te treden. Van onze kant staat daar tegenover dat wij de PR-zaken voor onze rekening nemen. Wat inhoudt dat de kranten, uit-bijlagen en omroepen steeds op de hoogte worden gehouden van de nieuwste exposities. 


Lopende exposities

NOV
02
Farwol Ferwerderadiel, foto's Evert Wilstra, fan ôf 2 novimber o/m 23 desimber 2018
Oan de ein fan dit jier hâld de gritenij Ferwerderadiel op fan bestean. De gemeente wurdt yndield yn de nije gemeente Noardeast – Fryslân. Dat kin fansels net samar foarby gean.
It bestjoer fan de Stichting foar Rekreaasje Oan de ein fan dit jier hâld de gritenij Ferwerderadiel op fan bestean.
De gemeente wurdt yndield yn de nije gemeente Noardeast – Fryslân. 

Dat kin fansels net samar foarby gean. en Toerisme is dy miening ek tadien en hat in passend programma makke om ôfskied te nimmen.
Yn gearwurking mei fotograaf Evert Wilstra en it Dokumintaasjesintrum Ferwerderadiel binne der plannen makke om dêr by stil te stean.

Wat stjit der allegearre op priemmen:

Fotograaf Evert komt mei in grut oantal foto’s op grut formaat. De 50 foto’s fan de âld ynwenner nimt de besikers mei lâns de ‘highlights ‘fan it terpelânskip fan Ferwerderadiel. Neist it bekende timpeltsje fan Ids Willemsma binne ek foto’s te sjen fan de terp fan Hegebeintum, it Waad en tal fan oare nijsgjirrige moaie plakjes tusken Waad en Ie. De foto’s fertelle it ferhaal oer de minsken en it moaie lânskip fan Ferwerderadiel. In ferhaal fan doe en no.

It Dokumintaasjesintrum fan de gemeente hat it argyf iepene en komt mei in soad âlde plaatsjes fan objekten yn de doarpen fan Ferwerderadiel mei derneist prachtige foto’s fan dizze tiid. Derby wurde âlde films sjen litten wêryn it ferline wer belibbe wurdt.

Ek fan oaren û.o. fan Historisch Ferwert - Hegebeintum komme moaie printen oan de muorre te hingjen.
As lêste sil it fuortset ûnderwiis yn de gemeente aktyf mei dwaan troch foto’s te meitsjen.

Offisjele iepening op freed 2 novimber om 14.00 oere troch de deputearre kultuerhistoarje  J. Kramer, mar ek oaren sa as Ids Willemsma sille in bydrage leverje.
Nei de iepening is it allegear te besjen yn de lêste beide moannen fan 2018,
fan 3 novimber oant en mei 23 desimber yn it besikerssintrum TERP Hegebeintum.
Iepeningstiden fan tiisdei oant snein fan 13.00 – 17.00 oere. Moandeis ticht en de tagong is fergees.

It bestjoer hopet en ferwachtet dat foto’s en bylden in funksje ha meie by de ûnderfining fan it ôfskied fan Ferwerderadiel, weromsjen en foarútsjen, doe en no.

SEP
01
Expositie Schilderijen 'Realistisch in de natuur', Wopke van der Heide, 1 september t/m 31 oktober
Wopke van der Heide uit Hijum laat in het bezoekerscentrum een prachtige collectie schilderijen zien. Het belangrijkste uitgangspunt bij schilderen zijn bij hem de natuur en kleur en de sfeer. Het moet er zo realistisch mogelijk uit zien. 'Meer informatie'Wopke van der Heide uit Hijum werd in 1945 geboren in Britsum.
Als kind, tijdens de lagere school periode, was hij altijd al veel aan het tekenen.

Tijdens zijn carrière is het er nooit meer van gekomen, al bleef zijn belangstelling voor de natuur en schilderkunst wel heel groot.
Pas op latere leeftijd, d.w.z. na zijn 60ste, is hij begonnen met het volgen van enkele beginnerscursussen schilderen.

Als natuur liefhebben hebben de meeste schilderijen dan ook de natuur en het landschap als onderwerp.
Hierbij is de kleur en sfeer een belangrijk uitgangspunt.
De werkelijkheid zo realistisch mogelijk afbeelden geeft hem de meeste voldoening.

Meestal kiest hij zelf het onderwerp, maar hij werkt ook in opdracht.

Wopke schildert zowel in acryl- als olieverf.

Eerder exposeerde hij in ‘De Kampioen’ in Hijum en in het ‘bezoekerscentrum Terp Hegebeintum’.


SEP
01
Glas & Lood van Douwe van der Weij uit Blije, 1 september t/m 31 oktober
Tiffany is eigenlijk helemaal geen glas in lood, het is een veel verfijnder techniek. De techniek is ontwikkeld door Louis Comfort Tiffany. Het glas wordt in verschillende kleuren en stukjes uitgesneden, geslepen en met koperfolie omwikkeld. Meer informatie

Tiffany is eigenlijk helemaal geen glas in lood, het is een veel verfijnder techniek.
De techniek is ontwikkeld door Louis Comfort Tiffany.
Het glas wordt in verschillende kleuren en stukjes uitgesneden, geslepen en met koperfolie omwikkeld.
Daarna worden de stukjes als een soort van puzzel aan elkaar gesoldeerd.
Er worden prachtige objecten van gemaakt zoals lampenkappen, raamhangers, sierlijsten en andere decoratieve stukken.

 

Ook Douwe van der Weij uit Blije is aangestoken door de wonderlijke combinatie van mooi gekleurd in glas in de vorm van decoratie en de techniek ervan.
Vooral in de wintermaanden is hij in zijn atelier te vinden waar hij dan zijn hobby beoefend.

 

Na 46 jaar in de metaal te hebben gewerkt heeft Douwe zich altijd voor gehouden later iets met de Tiffany techniek te gaan doen.
Nu zijn de objecten te bewonderen en te koop in de vitrines van het bezoekerscentrum te Hegebeintum.