Vrijwilligers

Wij hebben dringend behoefte aan vrijwilligers.
Hun werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit;

  • Rondleidingen
  • bediening/keuken
  • Baliewerkzaamheden
  • Kantoorwerkzaamheden
  • onderhoud
  • diverse hand- en spandiensten

Geef u op als vrijwilliger en neem contakt op met onderstaand bestuur of stuur een e-mail naar rekreaasje@planet.nl

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Dhr. R. van der Ploeg, It Suderheech 11, 9172 RG Ferwert, tel. 0518-411743
Secretaris: Dhr. M. Holwerda, Voorstraat 20, 9171 LV Blije, tel. 0519-561575
Lid: Dhr. D. Zagema, Rondweg 11 C, 9074 AM Hallum, tel. 0518-431424
Lid: Dhr. j. Arjaans. Wilgenlaan 14, 9103 SC Dokkum, tel. 0519-296189
PR Zaken: Vacature