Aan de wanden en in de vitrines van het bezoekerscentrum zijn een tweetal exposities te bezichtigen. Deze exposities worden het gehele jaar door, om de twee maanden gewisseld.
Men kan dan denken voor aan de wanden aan bijv. olieschilderijen, pentekeningen, foto’s al dan niet in serieverband en andere diverse creatieve werken. Dat kan dan gaan om landschappen, stillevens dieren portretten etc.

In de vitrines proberen we ook iedere keer iets geheel anders te exposeren zodat er ook een diversiteit aan bezoekers bij ons binnenkomt. Immers iedere expositie wekt een andere interesse. Hierbij wordt wel getracht een expositie te vinden wat ook bij het geheel past. De exposant wordt de gelegenheid gegeven om tevens zijn of haar werk of verzameling te verkopen. Men draagt in dat geval wel provisie af wat dan ook weer ten goede komt aan het bezoekerscentrum.

Uiteraard snijdt het mes op deze manier aan twee kanten, de exposant krijgt de gelegenheid om naar buiten te treden en voor ons is dat het bezoek dat binnen komt om deze exposities te bewonderen.

Van onze kant staat daar dan ook tegenover dat we de PR zaken voor onze rekening nemen, wat inhoudt dat de kranten, uit-bijlagen en omroepen steeds op de hoogte worden gehouden van de nieuwste exposities.