Geplaatst op 29 augustus 2017

Ons RSIN nummer:  807809214

 

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het mede bevorderen van recreatieve en toeristische belangen en ontwikkelingen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in verband staat, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten, gemaakte kosten worden op verzoek vergoed.

Vrijwilligers krijgen de reiskosten van woonplaats naar bezoekerscentrum vergoed, daarnaast het jaarlijkse kerstpakket.

Eén personeelslid op de loonlijst voor 16 uren in de week, vooral een aansturende functie, administratie en het plannen van de rooster voor de vrijwilligers.