Geplaatst op 29 augustus 2017

Exploitatie  2016.

BATEN  2016

Entreegelden                                                                                           €    7476,50
Gemeentelijke bijdrage                                                                         €  30500,00
Horeca + Souvenirs                                                                               €  18659,51
Verhuur kerk                                                                                           €    2053,35
Overige                                                                                                      €    2772,90

LASTEN 2016

Kosten personeel                                                                                     €  18579,73
Huisvesting                                                                                               €    9097,92
Administratie/kantoor                                                                           €    3179,72
Reiskosten vrijwilligers /kerstpakket                                                  €    3530,89
Huur kerk + kosten                                                                                 €    4383,01
Algemene onkosten                                                                                 €    3948,16
PR-aktiviteiten                                                                                         €    5022,24
Horeca + Souvenirs                                                                                 €  10302,03

RESULTAAT                                                                                     €    3418,56

Balans 2016.

Eigen vermogen                                                                                       €   59.050

Inventaris                                                                                                  €   10.424
Voorraden                                                                                                 €     7.029
Liquide middelen                                                                                    €   40.628
Vorderingen                                                                                             €         969

 

De cijfers zijn gecontroleerd door Wijnand Jager Accountants en Belastingsadviseurs te Stiens.