Geplaatst op 11 mei 2017

Overzicht terpen dagen 2017 in Hegebeintum.

 

Eerste terpendag op 27 mei.

 

De heer drs. J. Arjaans geeft een lezing over: terpafgravingen in Fryslân.

De heer Arjaans is historisch geograaf en heeft in het kader van zijn studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de terpafgravingen in Fryslân in de periode 1840-1945.

Deze periode is bepalend geweest hoe we nu het terpenlandschap aantreffen in de provincies Groningen en Fryslân.

Aanvang lezing om 14.30 uur en is gratis toegankelijk.

 

Tweede terpendag op 24 juni.

 

Dit is onze inmiddels bekend geworden detectoren middag voor de schooljeugd van de gemeente Ferwerderadiel.

Ook dit jaar weer op nog niet nader te noemen locatie dicht bij de terp.

Na afloop kunnen de begeleidende amateur archeologen de gevonden voorwerpen determineren en aan de jeugd vertellen wat ze gevonden hebben.

Aanvang 14.00 uur  en is gratis.

 

Derde terpendag op 22 juli.

 

Iets nieuws, een onthaastende fietstocht genaamd: tussen terp en wad  

Start vanuit het bezoekerscentrum Hegebeintum tussen 13.oo en 14.00 uur.

Het is geen lange toertocht maar puur genieten van de karakteristieken van het terpenlandschap en het wad.

Er is een gedetailleerde route kaart met beschrijving van de omgeving.

Kosten € 2.00 inclusief kopje koffie of thee.

 

Vierde terpendag 26 augustus.

 

Deze dag gaan de amateur archeologen uit de gemeente Ferwerdaradiel hun belangrijkste vondsten

exposeren.

Ook zijn ze zelf aanwezig om over deze vondsten te vertellen.

De door de bezoekers meegebrachte vondsten kunnen ook door hen worden gedetermineerd.

Om 13.00 uur zal de expositie geopend worden. Er is vrij entree.